KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PREFABRICATED VOLUMETRIC CONSTRUCTION (PPVC)

CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PREFABRICATED VOLUMETRIC CONSTRUCTION (PPVC)     Công nghệ xây dựng đúc tiền chế là một công nghệ tiên tiến phân chia các tòa nhà thành các mô đun, chế tạo tại các nhà máy và hoàn thiện kết cấu bên trong, bên ngoài và điện nước, sau đó nâng chúng lên […]