TIN TỨC

PRECAST CÓ ĐẮT HƠN BIỆN PHÁP ĐỔ TẠI CHỔ TRUYỀN THỐNG

“Precast có đắt hơn biện pháp đổ tại chổ truyền thống”. Đây cũng là câu hỏi thường được các nhà đầu tư và nhà thầu xây dựng đặt ra trước khi áp dụng công nghệ Precast. Trong nghiên cứu về ngành xây dựng của Singapore, Malaysia, Japan, có rất nhiều yếu tố bao gồm chất […]