MÁY MÓC NHÀ MÁY

MÁY MÓC NHÀ MÁY

 

 

EBS là đối tác hang đầu để thực hiện các nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bê tông đúc sẵn tại Singapore và Malaysia.

Là một trong những công ty precast tiên phong ở thị trường Việt Nam, chúng tôi phát triển các nhà máy sản xuất công nghiệp theo các yêu cầu kỹ thuật cao nhất và cung cấp các giải pháp  để sản xuất các tấm bê tông đúc sẵn. Với kinh nghiệm nhiều năm, chúng tôi đã học được rằng có nhiều nhu cầu về năng lực, tự động hóa và tính linh hoạt của một nhà máy đúc sẵn. Dựa trên những hiểu biết này, chúng tôi cung cấp dây chuyền sản xuất đúc sẵn ở hai cấp độ công nghệ khác nhau:

Dây chuyền sản xuất thông thường

Dây chuyền sản xuất tự động